Έχετε επεξεργαστεί έγγραφα σύμφωνα με το εγχειρίδιο DTP

 • Πότε να επιλέξετε αυτήν την επιλογή;
  Εάν έχετε ήδη εκτυπώσει το θέμα, ετοιμάστηκε από έναν επαγγελματία γραφίστα, είστε εσείς έμπειρος σχεδιαστής γραφικών ή είστε αλλιώς σίγουροι ότι τα περιουσιακά σας στοιχεία δεν περιέχουν λάθη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκτύπωση.
 • Τι περιλαμβάνει η υπηρεσία;
  Επιθεώρηση παραδοθέντων υλικών + γραφική εργασία 30 λεπτών + οπτικοποίηση τοποθέτησης μοτίβου + σύντομα σφάλματα επισκόπησης στα παρεχόμενα υλικά + μικρές προσαρμογές οπτικοποίησης κατόπιν αιτήματός σας (μετατόπιση του θέματος, μεγέθυνση ή σμίκρυνση)
 • Εξαιρείται η υπηρεσία
  Επεξεργασίες πέρα από τα πληρωμένα 30 λεπτά - όπως μία δεύτερη θέση προσαρμογής της τοποθέτησης, του μεγέθους ή του χρώματος θέματος κ.λπ. Θα σας δώσουμε μια τιμή για την επόμενη γραφική εργασία και θα πραγματοποιήσουμε τις προσαρμογές αφού συμφωνήσετε.
 • Κόστος 
  20 € (χωρίς ΦΠΑ)

Έχετε δεδομένα εκτύπωσης και πρέπει να τα επεξεργαστείτε

 • Πότε να επιλέξετε αυτήν την επιλογή;
  Όταν έχετε προετοιμάσει ένα θέμα σε γραμμικό δίχως σφάλματα, αλλά πρέπει να το επεξεργαστείτε ή να το αλλάξετε. Σχήμα, χρώμα ή περιεχόμενο.
 • Τι περιλαμβάνεται στην υπηρεσία;
  Επιθεώρηση παρεχόμενων υλικών + 40 λεπτά γραφικής εργασίας + μικρές επισκευές σύμφωνα με τις προδιαγραφές σας ή σύμφωνα με το εγχειρίδιο DTP + τοποθέτηση μοτίβου οπτικοποίησης + έως 3 γύρους διόρθωσης
 • Εξαιρείται η υπηρεσία
  Επεξεργασίες πέρα από τα πληρωμένα 40 λεπτά - για παράδειγμα, σημαντικές αλλαγές στο θέμα κ.λπ. Θα σας πούμε την τιμή για επιπλέον γραφικά και μετά την έγκρισή σας θα προβούμε στις απαιτούμενες προσαρμογές.
 • Κόστος 
  30 € (χωρίς ΦΠΑ)

Έχετε προετοιμάσει στοιχεία και αναθέσεις για γραφικά

 • Πότε να επιλέξετε αυτήν την επιλογή;
  Όταν έχετε προετοιμάσει μεμονωμένα μέρη του μοτίβου, π.χ. επεξεργασμένο λογότυπο, έτοιμα κείμενα, έχετε μια ιδέα για την τελική μορφή και την τοποθέτησή του και πρέπει να δημιουργήσετε ένα θέμα.
 • Τι περιλαμβάνεται στην υπηρεσία;
  Έλεγχος των υποβληθέντων υλικών + 50 λεπτά γραφικής εργασίας + γραφική σύνθεση λογότυπου και κειμένων σύμφωνα με τις προδιαγραφές σας + οπτικοποίηση της τοποθέτησης + έως και 3 γύρους διόρθωσης.
 • Εξαιρείται η υπηρεσία
  Επεξεργασίες πέρα από τα πληρωμένα 50 λεπτά - για παράδειγμα, σημαντικές αλλαγές στο θέμα κ.λπ. Θα σας πούμε την τιμή για επιπλέον γραφικά και μετά την έγκρισή σας θα προβούμε στις απαιτούμενες προσαρμογές.
 • Κόστος 
  20 € (χωρίς ΦΠΑ)

Χρειάζεστε ένα ολοκαίνουργιο δημιουργικό σχεδιασμό

 • Πότε να επιλέξετε αυτήν την επιλογή;
  Όταν έχετε ανεπαρκές ή καθόλου υπόβαθρο και έχετε μόνο μια γενική ιδέα για τη μορφή του μοτίβου που θέλετε σε αντικείμενα ή υφάσματα.
 • Τι περιλαμβάνεται στην υπηρεσία;
  Επεξεργασία παρεχόμενου υλικού + 90 λεπτά γραφικής εργασίας + τηλέφωνο ή προσωπική συνεννόηση με τον γραφίστη μας + δημιουργική γραφιστική + οπτικοποίηση τοποθέτησης μοτίβου + έως 3 γύρους διορθώσεων + αντιστάθμιση αχρησιμοποίητου χρόνου
 • Εξαιρείται η υπηρεσία
  Προσαρμογές πέραν των πληρωμένων 90 λεπτών ή περίπλοκη γραφική εργασία - όπως περίπλοκο ρετουσάρισμα γραφικών, κατάλογοι στοιχειοθέτησης πολλών σελίδων κ.λπ.
 • Κόστος 
  20 € (χωρίς ΦΠΑ)